Gmina Miedźna wraz z Operatorem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o, informuje, iż zgodnie z Regulaminem dot. ,,zasad wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna na rok 2023” ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie w zakresie Wykonawcy prac. Kompletne dokumenty Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, należy złożyć lub wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., ul. Karola Miarki 2F bud. C, 41-940 Piekary Śląskie z dopiskiem „Oferta Wykonawcy PONE Gmina Miedźna – edycja 2023”. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są w załączniku nr 1 OFERTA WYKONAWCY 

Dodatkowych informacji udziela Operator Programu - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (tel. +48 792 243 719);

Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z ww. załącznikami.

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.09.2023 r.

 W 2023 roku planowana jest modernizacja 30 źródeł ciepła. Stare źródło ciepła będzie można wymienić na kocioł gazowy lub pompę ciepła.

Zakres zamówienia:

  1. Zakup i montaż pomp ciepła c.o. i c.w.u.: W ramach tego zadania wykonawcy będą odpowiedzialni za dostarczenie i zainstalowanie pomp ciepła do ogrzewania budynków oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Zamawiane pompy ciepła powinny spełniać określone normy i standardy efektywności energetycznej.
  2. Zakup i montaż pieców gazowych: W ramach tego zadania wykonawcy będą odpowiedzialni za dostarczenie i zainstalowanie pieców gazowych do ogrzewania budynków i c.w.u.. Zamawiane piece gazowe powinny spełniać określone normy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

Serdecznie zapraszamy Wykonawców do realizacji przedmiotowych zadań.