Informujemy, że w dniu 27.06.2022 r. na terenie Gminy Psary odbyła się kontrola III etapu realizacji zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji  na terenie Gminy Psary-etap III. Kontrola została przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Informujemy o pozytywnym wyniku kontroli.

Wszystkim zaangażowanym w realizację zadania serdecznie dziękujemy.