Gmina Rudziniec przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu ograniczenia emisji”, który to dokument pozwoli na dalsze pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.

Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków zewnętrznych, a także od inwestorów.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu POE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie.

ANKIETY PROSIMY SKŁADAĆ do 31 października br.

Ankietę można wypełnić również szybko i wygodnie w formie elektronicznej TUTAJ

Dla tych Państwa, którzy zechcą wypełnić ankietę w wersji papierowej, jej wzór można pobrać poniżej, z załącznika.

Ankiety papierowe są również dostępne w Urzędzie Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26.

Wypełnioną ankietę w wersji papierowej prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w urnie na parterze lub biurze podawczym.