CZYNNY co dwa tygodnie:

Wtorek: 10:30 - 15:30

 

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
GMINA RUDZINIEC

KONTAKT:
kom. +48 570 700 606 - Operator
kom. +48 504 218 836 - Operator
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przesyłanie kosztorysów: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES:

Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26
pok. nr 16

Jak nas znaleźć- mapa

Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Gminy Rudziniec:

Z przyjemnością informujemy, że Punkt Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskie Emisji na terenie Gminy Rudziniec jest dostępny co dwa tygodnie, zapraszamy kolejny raz 23 kwietnia 2024 roku, w godzinach od 10:30 do 15:30.

📌 Lokalizacja: Miejsce obsługi klienta znajduje się w centrum Gminy Rudziniec (adres będzie dostępny wkrótce na naszej stronie internetowej).

📞 Osoby do kontaktu:

 • Mateusz, kom. +48 504 218 836
 • Klaudia, kom. +48 792 243 719
 • lub tel. +48 570 700 606

📧 Przesyłanie kosztorysów: Prosimy o przesyłanie kosztorysów drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

📧 Kontakt drogą elektroniczną: Wszelkie zapytania i informacje można przesyłać również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące realizacji zadania, chętnie udzielimy pomocy. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Punktu Obsługi Klienta i skorzystania z naszych usług!

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty wymagane do rozliczenia:

 1. protokół odbioru 1 egz.;
 2. protokół z likwidacji kotła 1 egz.;
 3. karta przekazania odpadu/kwit z firmy złomującej – wypisany na inwestora! (oryginał);
 4. kopia karty gwarancyjnej – z danymi inwestora;
 5. opinia kominiarska końcowa – kopia;
 6. opcjonalnie kopia zawiadomienia o rozpoczęciu robót do PINB (w przypadku montażu kotła gazowego na pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych);
 7. faktura końcowa
 8. Dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty przez Inwestora;
 9. kosztorys podpisany przez Inwestora i Wykonawcę;
 10. certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotłów na paliwo stałe oraz potwierdzający spełnienie wymagań EKOPROJEKTU – kopia.

Z przyjemnością informujemy o kolejnej realizacji programu ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec, opartej na zarządzeniu nr 42/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 22 lutego 2024 roku. To kolejny krok w dążeniu do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. Operatorem Programu została firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Założenia Programu:

W ramach regulaminu udzielania dofinansowania na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych, wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. Nowe źródło ciepła: Wprowadzono definicję nowego źródła ciepła, obejmującą wysokosprawne i ekologiczne systemy spełniające określone kryteria. Do nich należą: kocioł gazowy, węglowy na paliwo stałe nowej generacji, pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła, kocioł olejowy oraz kocioł zgazowujący drewno.

 2. Wymiana pieców i kotłów węglowych: Wprowadzono możliwość wymiany pieców i kotłów węglowych na kotły zgazowujące drewno, co stanowi krok w kierunku ekologicznego ogrzewania.

Dofinansowanie:

Zmiany w regulaminie obejmują także aktualizację tabeli dotyczącej dofinansowania. Dofinansowanie udzielane będzie m.in. dla kotłów zgazowujących drewno w wysokości 8000,00 zł.

Wykonanie Zarządzenia:

Realizację zarządzenia powierzono Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, co zapewni skuteczne wdrożenie programu.

Ważne Informacje:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, co oznacza, że nowe zasady są już obowiązujące.

Dzięki nowym zmianom programu, mieszkańcy Gminy Rudziniec mają możliwość skorzystania z dofinansowania na modernizację źródeł ciepła, co przyczyni się zarówno do poprawy komfortu życia, jak i ochrony środowiska.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zgłaszania się Wykonawców. Gmina Rudziniec ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Wzór oferty określone zostały w zał. nr 2 do Regulaminu. Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 504 218 836.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec, w biurze podawczym, w godzinach pracy Urzędu z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec”.

 Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do montażu urządzeń grzewczych na terenie Gminy Rudziniec.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.

UWAGA!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w Programie w roku 2022 zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
 • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 40 000 PLN,
 • autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do Programu w roku 2022.

Wyżej wymienione dokumenty można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Rudziniec ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Wzór oferty określone zostały w zał. nr 2 do Regulaminu. Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 504 218 836.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec, w biurze podawczym, w godzinach pracy Urzędu z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec”.

 Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do montażu urządzeń grzewczych na terenie Gminy Rudziniec.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.

UWAGA!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w Programie w roku 2021 zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
 • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 40 000 PLN,
 • autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do Programu w roku 2021.

Wyżej wymienione dokumenty można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Programu

Gmina Rudziniec przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu ograniczenia emisji”, który to dokument pozwoli na dalsze pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.

Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków zewnętrznych, a także od inwestorów.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu POE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie.

ANKIETY PROSIMY SKŁADAĆ do 31 października br.

Ankietę można wypełnić również szybko i wygodnie w formie elektronicznej TUTAJ

Dla tych Państwa, którzy zechcą wypełnić ankietę w wersji papierowej, jej wzór można pobrać poniżej, z załącznika.

Ankiety papierowe są również dostępne w Urzędzie Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26.

Wypełnioną ankietę w wersji papierowej prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w urnie na parterze lub biurze podawczym.