Szanowni Państwo,

zapraszamy do zgłaszania się Wykonawców. Gmina Rudziniec ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Wzór oferty określone zostały w zał. nr 2 do Regulaminu. Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 504 218 836.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec, w biurze podawczym, w godzinach pracy Urzędu z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec”.

 Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do montażu urządzeń grzewczych na terenie Gminy Rudziniec.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.

UWAGA!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w Programie w roku 2022 zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
  • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 40 000 PLN,
  • autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do Programu w roku 2022.

Wyżej wymienione dokumenty można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.