Szanowni Państwo, w związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Referat Gospodarki Komunalnej Urząd Gminy Świerklaniec. przygotował ankiety celem określenia liczby zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Świerklaniec.

Jeżeli jesteś:

  • właścicielem mieszkania w budynku wielorodzinnym,
  • najemcą mieszkania komunalnego,
  • zarządcą wspólnoty mieszkaniowej posiadającej 3-7 lokali

zainteresowanym dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych jak i wsparcia poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych wraz z możliwością wykonania termomodernizacji tj. np. wymiana okien oraz drzwi znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

ZAPRASZAMY do wypełnienia ankiety do 21 stycznia 2024 r.

Gmina Świerklaniec planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinasowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - II nabór.

Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania m.in. do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem i zakresu planowanych prac i nie stanowi ona żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej:W razie pytań zapraszamy do kontaktu z:

  • firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o. o., która zajmuje się ankietyzacją – tel. 792 243 029, 792 243 719
  • Urząd Gminy Świerklaniec – tel. 32 284 74 24

O szczegółach Programu, dotyczących naboru II wraz z załącznikami można zapoznać się pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.