Dotacje do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Informujemy, że w dniu 18 maja 2015r. o godz. 9.00 rozpocznie się nabór „Wniosków o udzielenie dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały Nr V/64/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry.
Regulamin udzielania dotacji, stanowiący załącznik do uchwały, oraz wnioski dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 oraz na stronie internetowej miasta www.tarnowskiegory.pl w zakładce Ochrona środowiska.

Dotację w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych wynikających z zatwierdzonego przez Operatora i gminę kosztorysu można otrzymać na następujące prace termomodernizacyjne:
a)    wymianę źródeł ciepła (zabudowę kotła węglowego, zabudowę węzła cieplnego, zabudowę kotła na biomasę, zabudowę pompy ciepła lub zabudowę kotła  gazowego),
b)    ocieplenie budynków.

O zabudowę węzła cieplnego mogą wnioskować mieszkańcy następujących ulic: Czereśniowej wraz z ulicami bocznymi, Norweskiej, Węgierskiej, Fińskiej, Wyszyńskiego/Bałkańskiej, Pyskowickiej, Skrzypczyka, Bończyka, Tatrzańskiej, Pogodnej, Zacisznej, Kochanowskiego, Św. Jana, Szopena, Sawina, Siewierskiej oraz od Skrzypczyka wzdłuż sieci do Parku Wodnego. Możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej uzależniona jest od uzyskania warunków technicznych od gestora sieci, tj.  Veolii Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zagórskiej 173 (dawniej Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o.o.).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2.
 Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek.
    
Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 IIp. pok. 68, tel. 32 39 33 692 oraz Operator tel. 600 243 782 lub 504 218 836,  www.niskaemisja.ekoscan.pl