Do dokumentów odbiorowych należy do poniższych inwestycji również dostarczyć:

W zakresie zabudowy instalacji fotowoltaicznych – dokumentów potwierdzających iż urządzenia posiadają certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzający, iż moduły fotowoltaiczne posiadają zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646.

W zakresie zabudowy kolektorów słonecznych – dokumentów potwierdzających iż urządzenia posiadają certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinasowanie, potwierdzający, iż kolektory słoneczne posiadają:

a)   zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych

zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806; lub

b) europejski znak jakości „Solar Keymark”.