Informacja w zakresie maksymalnych stawek, które mogą być zastosowane przy sporządzaniu kosztorysów na potrzeby PONE Zabrze w roku 2019:

  1. Roboty budowlane Rg=17,65zł (nieprzekraczalna 19,50zł); Kp 65,7%; Z 10,9%; KzM w cenie materiału;
  2. Roboty sanitarne Rg=17,51zł (nieprzekraczalna 19,50zł); Kp 65,4%; Z 10,8%; KzM w cenie materiału;
  3. Roboty elektryczne Rg=17,63zł (nieprzekraczalna 20,00zł); Kp 65,9%; Z 10,8%; KzM w cenie materiału;