Urząd Miejski w Zabrzu ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – KAWKA. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów węglowych oraz układów solarnych.
Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w biurze podawczym UM, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE - KAWKA Zabrze", z dopiskiem "nie otwierać".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są w załączniku Nr 1 Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – KAWKA”. Ponadto informacje udzielane są w Wydziale Ekologii UM Zabrze lub Operator Programu tel. 504 218 836.