Urząd Miejski w Zabrzu ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze - etap VII w roku 2017. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów węglowych, gazowych oraz układów solarnych.
Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w biurze podawczym UM, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE Zabrze - etap VII w roku 2017 - Zabrze", z dopiskiem "nie otwierać".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są w załączniku Nr 2 Oferta Wykonawcy.