Szanowni Państwo
Operator Programu zawiadamia, iż na dzień dzisiejszy nie będą realizowane inwestycje w zakresie Programu KAWKA na terenie miasta Zabrze (wymiana kotłów węglowych na kotły na ekogroszek, wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, montaż kolektorów słonecznych do kotłów opalanych paliwem stałym), do czasu otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu miastu środków finansowych przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostałe zadania będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.