Nadchodzi szósta edycja Programu "Mój Prąd", jednak beneficjenci poprzedniej edycji wciąż oczekują na wypłatę środków, a szczegółowe zasady finansowania MP6 pozostają nieustalone. Istnieje zrozumiałe zaniepokojenie wśród uczestników programu wobec tej sytuacji. Skąd więc NFOŚiGW planuje pozyskać środki zarówno na zaległe wypłaty, jak i finansowanie nowej edycji programu? Czy w ramach nowej edycji MP będzie można zainstalować samodzielny magazyn energii? O te i inne kwestie zapytaliśmy NFOŚiGW.

 • Finansowanie i Okres Kwalifikacji Kosztów:
  • Szósta edycja Programu "Mój Prąd" prawdopodobnie zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z funduszu FEnIKS. Tym samym okres kwalifikacji kosztów będzie mieścił się w jego ramach czasowych, tj. 2021-2027. Jest to istotna informacja dla obecnych i przyszłych uczestników programu, ponieważ pomaga zrozumieć, kiedy można spodziewać się realizacji projektów.
 • Montaż Magazynu Energii w Nowej Edycji MP:
  • W nowej edycji Programu "Mój Prąd" montaż magazynu energii będzie obligatoryjną inwestycją. Jest to istotna zmiana, która może mieć wpływ na strategię inwestycyjną uczestników programu. Niemniej jednak, należy pamiętać, że rozbudowa samej instalacji fotowoltaicznej nadal nie będzie kwalifikowana do finansowania w ramach MP.
 • Przygotowanie na Taryfy Dynamiczne:
  • Czy MP6 ma na celu przygotowanie Polaków na taryfy dynamiczne, które wejdą w życie w połowie br.? Uruchomią środki z Feniksa?

W ramach ratowania budżetu Programu "Mój Prąd", NFOŚiGW planuje wykorzystać m.in. środki z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEniKS). Mimo pewnych kontrowersji wokół tego rozwiązania, istnieje duża szansa na uruchomienie tego funduszu. Istnieje także pytanie dotyczące przygotowania Polaków na taryfy dynamiczne, które wchodzą w życie w połowie roku.

 • Kwalifikacja Kosztów dla Obecnych Inwestorów:
  • Istnieje pytanie dotyczące obecnych inwestorów w fotowoltaikę i ich możliwości skorzystania z kolejnej edycji programu. W tym kontekście istotne są daty ponoszonych kwalifikowanych kosztów.
 • Magazynowanie Energii w MP6:
  • W nowej edycji programu będzie wspierane połączenie instalacji PV z magazynem energii. Mikroinstalacje fotowoltaiczne, które zostały przyłączone i opłacone w terminach wynikających z FEnIKS, mogą ubiegać się o dofinansowanie minimum magazynu energii lub magazynu energii plus dodatkowego urządzenia z zakresu wskazanego w programie.

Eksperci komentują, że wprowadzenie obowiązkowego montażu magazynu energii jest trafionym posunięciem. W obliczu spadających cen instalacji fotowoltaicznych, potrzeba dotowania mikroinstalacji traci na znaczeniu. Dlatego dodanie magazynów energii stanowi krok naprzód i odpowiedzialne wykorzystanie publicznych środków. Tak jak w poprzednich edycjach, rozbudowa samej instalacji fotowoltaicznej nie będzie finansowana przez "Mój Prąd". Jednak dodanie magazynu energii lub innych systemów będzie wspierane, jeśli instalacja została przyłączona i opłacona w terminach wynikających z programu FEnIKS.