PRZYPOMINAMY. Od 1 lipca 2021 roku każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Termin na złożenie deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, dla nowo powstałych obiektów.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW (np. piec, kominek, pompa ciepła etc.) należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl (należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.