Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma wspierać zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drewniany o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze-woda,
 • pompa ciepła powietrze-powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego, efektywnego źródła ciepła.

Oprócz tego dofinansowanie może objąć także:

 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Ile wyniesie dotacja z programu “Ciepłe Mieszkanie”?

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 39,9 tys. zł.

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
 • Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Jak otrzymać dofinansowanie z programu “Ciepłe Mieszkanie”?

Właściciele lokali nie będą mogli składać wniosków o dofinansowanie bezpośrednio do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumenty będą przyjmowane przez gminy, które odpowiadają za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków, zawieranie umów i przydział środków dotacyjnych.

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.