Program "Mój Prąd 5.0" jest cennym narzędziem dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii w Polsce. Program skupia się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w instalacje fotowoltaiczne ale przewiduje również możliwość uzyskania dofinansowania na instalacje pomp ciepła.

Wniosek o dofinansowanie można składać od 22 kwietnia 2023 roku. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wysokość dofinansowania, na którą mogą liczyć poszczególni grantobiorcy, wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

 1. do 6.000 zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (tylko dla 1 i 2 grupy wnioskodawców)
 2. do 7.000 zł (przy 1 i 2 grupie wnioskodawców) lub do 3.000 zł (przy 3 grupie wnioskodawców) przy mikroinstalacji fotowoltaicznej z urządzeniem dodatkowym,
 3. dla wybranego urządzenia dodatkowego:
  • magazynu ciepła – 5 000 zł,
  • gruntowej pompy ciepła – 28.500 zł,
  • pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19.400 zł,
  • pompy ciepła powietrze-woda – 12.600 zł,
  • pompy ciepła typu powietrze-powietrze – 4.400 zł.
 4. magazynu energii elektrycznej – 16.000 zł
 5. systemu zarządzania energią HEMS/EMS – 3.000 zł,
 6. kolektorów słonecznych – 3.500 zł.

Maksymalnie zatem łączna kwota dofinansowanie w piątej edycji programu „Mój Prąd” może wynieść aż 58 tys. złotych!

Warto zaznaczyć, że program "Mój Prąd 5.0" wprowadza również wiele innych udogodnień i zmian, które mają na celu zachęcenie do inwestycji w odnawialne źródła energii. Program "Mój Prąd 5.0" jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju Polski i walki z globalnym ociepleniem.

Zapraszamy do współpracy.