Od 26 maja do 31 sierpnia 2023 roku trwać będzie nabór dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanym na terenie gminy Tarnowskie Góry. W ramach Programu można uzyskać dopłatę do przedsięwzięć związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z demontażem nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Tarnowskie Góry.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż 15.12.2023 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

W  ramach  programu  przewiduje się  w Tarnowskich Górach zawarcie do  100  umów  z  beneficjentami  końcowymi  na  łączną  kwotę dofinansowania w wysokości do 2 227 000,00 zł, w tym:

  1. do 70 umów na podstawowy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1 225 000,00 zł,
  2. do 15 umów na podwyższony poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 403 500,00 zł,
  3. do 15 umów na najwyższy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania
    w wysokości do 598 500,00 zł.

Środki na realizację programu przekazywane będą gminie Tarnowskie Góry w formie dotacji ze środków udostępnionych WFOŚIGW przez NFOŚiGW.