Gdzie składać wnioski?

W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2.

Informacji w zakresie naboru wniosków udziela:

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach,  Tel.: +48 32 39 33 692,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy (np. z PIT).
 9. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich liczba.
 10. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – liczba okien/drzwi.
 11. Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska o dochodach na 1 członka w gospodarstwie domowym – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

 Więcej informacji o programie tutaj.

DOKUMENTY:

Zarządzenie  Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”:  https://bip.tarnowskiegory.pl/a,94985,zarzadzenie-nr-24582023-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-23052023-r-w-sprawie-ogloszenia-nab.html

Zarządzenie Nr 2457/2023 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Tarnowskie Góry: https://bip.tarnowskiegory.pl/a,94984,zarzadzenie-nr-24572023-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-23052023-r-w-sprawie-wprowadzenia-r.html