W dniach 12-16 października odbędzie się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców na gazowe w ramach III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Wnioski będzie można składać:

  • w poniedziałek, 12 października w godzinach 8.00-15.30 w dużej sali Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (wejście od strony OSP),
  • w dniach 13-16 października w pokoju nr 10 (13 października w godzinach 7.30-17.00, a 14, 15 i 16 października – w godz. 7.30-15.00).

Prosimy o używanie maseczki lub przyłbicy oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

Liczba dopłat do wymiany pieców jest ograniczona, a przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność ich zgłoszeń. Wnioski mogą dotyczyć wymiany kotła węglowego na gazowy lub gazowego na gazowy.

 Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

  • do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła węglowego na gazowy), jednak nie więcej niż 9 tys. 600 zł brutto,
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła gazowego na gazowy), jednak nie więcej niż 7 tys. 200 zł brutto.

Osoby, które w II etapie Programu znalazły się na liście rezerwowej zostają automatycznie zakwalifikowane do III etapu. Oznacza to, że nie muszą ponownie składać dokumentów.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się Regulaminem udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Goczałkowice-Zdrój, dotyczącym wymiany źródeł ciepła, dostępnym poniżej, w załączniku. Znajdują się tam też wniosek oraz pełnomocnictwo.

Załączniki: