Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z Operatorem Programu  firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert.
Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 4 do Regulaminu.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Goczałkowice- Zdrój lub listownie na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 2F budynek C , 41-940 Piekary Śląskie. Z dopiskiemOferta Wykonawcy PONE Goczałkowice-Zdrój" – edycja 2021”.

Prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.10.2021 r.

Ponadto wszelkie informacje udzielane są przez Operatora Programu pod numerem telefonu 48 792 243 719 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oferta Wykonawcy może dotyczyć:

  • modernizacji systemów grzewczych;
  • termoizolacji, wymiany okien;

Uwaga !!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w II etapie Programu , zobowiązane są do aktualizacji dokumentów takich jak:

  • strona tytułowa oferty Załącznik nr 4
  • zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
  • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN;
  • autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do II etapu

Przypominamy:

Kotły na paliwo stałe powinny spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.