14 października rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, w pokoju nr 10 oraz w załączniku poniżej. Będzie można je składać w dniach od 14 do 18 października 2019 r. w sali Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (I piętro), przy ul. Szkolnej 13 w następujących godzinach:
- poniedziałek: od 8.00 do 15.30,
- wtorek: od 8.00 do 17.00,
- środa – piątek: od 7.30 do 15.00 (pokój nr 10).

Przed złożeniem wniosku mieszkańcy proszeni są o zapoznanie się Regulaminem udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Goczałkowice-Zdrój, dotyczącym wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, dostępnym w załączniku poniżej lub w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, w pokoju nr 10.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność i godzina ich zarejestrowania w Urzędzie Gminy. Prosimy o składanie tylko kompletnych i podpisanych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

Osoby, które w I etapie Programu znalazły się na liście rezerwowej zostają automatycznie zakwalifikowane do II etapu. Oznacza to, że nie muszą ponownie składać dokumentów.

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:
- do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy, jednak nie więcej niż 7 200 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła węglowego na gazowy), jednak nie więcej niż 9 600 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła gazowego na gazowy), jednak nie więcej niż 7 200 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę okien w części mieszkalnej budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie więcej niż 9 000 zł brutto.

Załączniki:

Pobierz wszystkie załączniki