Szanowni Grantobiorcy,

Biuro Zarządzania Energią przekazuje informację dotyczącą składania wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”.

W związku z przystąpieniem Państwa do projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych", informuję, że od dnia 30.08.2022 r. trwa ciągły nabór wniosków u udzielenie grantu, którego złożenie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z miastem, złożenia wniosku o płatność, a ostatecznie do wypłaty grantu.

Mając na uwadze umożliwienie Państwu terminowego złożenia wniosku o płatność (zgodnie z regulaminem wnioski o płatność złożone po terminie 30.04.2023 nie będą rozpatrywane), Biuro Zarządzania Energią wyznacza wstępny termin na złożenie wniosków o udzielenie grantu do dnia 30.11.2022 r

Wnioski należy składać do Punktu Obsługi Grantobiorców w Miejskim Centrum Energii

40-098 Katowice ul. Młyńska 2b

  • w poniedziałki w godzinach 15:00 - 17:00
  • w czwartki w godzinach 11:00 -17:00.

W dni robocze w godzinach pracy Urzędu obsługa Grantobiorców odbywa się dodatkowo poprzez kontakt e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także telefoniczny: 570 700 606, 792 243 029; 600 243 782.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie konieczne jest złożenie w Urzędzie podpisanego przez wszystkich Grantobiorców odpowiedniego oświadczenia (do pobrania)

Ponadto nadmieniam, iż zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego wykazanego we wniosku o udzielenie grantu winien być taki sam, jak w otrzymanym przez Państwa piśmie dot. umieszczenia Grantobiorcy na liście projektu.

Na zmiany zakresu rzeczowego projektu Grantobiorca musi uzyskać zgodę od Grantodawcy, przy czym zmiany te nie mogą zwiększyć kwoty grantu (określonej ww. piśmie) oraz nie mogą wpływać na osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu projektu.