CZYNNY:

Poniedziałek 15.00 - 17.00
Czwartek   11.00 - 17.00

PUNKT OBSŁUGI GRANTOBIORCÓW
MIASTO KATOWICE

Katowice

KONTAKT :
kom. +48 570 700 606 - Operator
kom. +48 792 243 029 - Operator
kom. +48 600 243 782 - Operator
tel. 32 259 32 85 - Urząd Miasta
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES :

Miejskie Centrum Energii
40-098 Katowice
ul. Młyńska 2b
Jak nas znaleźć- mapa

Informujemy, że Punkt Obsługi Grantobiorcy (POG) mieszczący się przy ul. Młyńskiej 2 b w Katowicach w dniach 25 lipca oraz 1 sierpnia tj. poniedziałek będzie zamknięty (przerwa urlopowa ) Jednocześnie informujemy ,że informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu : 570 700 606  oraz 600 243 782 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za utrudnienia przepraszamy

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 14.06.2022 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w sali audiowizualnej Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26 (wejście przez dziedziniec głównym wejściem).  Lokalizacja mapa.

Spotkanie odbędzie się na sali, w której ilość miejsc jest ograniczona.

Wobec powyższego planowane jest podzielenie grupy Grantobiorców na dwie tury. Wszystkie osoby będą informowane na bierząco drogą e mailową i sms o godzinie spotkania .

Jednocześnie bardzo prosimy o przybycie 1 przedstawiciela każdego Grantobiorcy.

Szanowni Państwo.

Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice informuje, że Urząd Marszałkowski przyznał dofinansowanie w formie grantów dla zadania "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez  wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”, który planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs.

Obecnie oczekujemy na przekazanie dokumentacji pozwalającej na podpisanie umowy pomiędzy Miastem Katowice oraz Urzędem Marszałkowskim.

Ponadto informujemy, że Miasto Katowice podpisało umowę z firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój sp. z o.o. w celu pełnienia funkcji operatora projektu.

W Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2b uruchomiony został stacjonarny Punkt Obsługi Grantobiorców, który czynny jest w dniach:

  • poniedziałek w godz. 15:00 - 17:00;
  • czwartek w godz. 11:00 - 17:00.

W ramach potrzeb, godziny otwarcia punktu będą odpowiednio wydłużone

Jednocześnie, w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, Operator Projektu zapewnia obsługę poprzez :

  • e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  • tel.:  

+48 570 700 606, 

+48 792 243 029; 

+48 600 243 782.

W dniu 18.05.2022r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania poprzez przyjęcie Uchwały nr 827/334/VI/2022 projekt w konkursie nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21 dla Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pn.: „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana/modernizacja indywidualnych systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach/lokalach mieszkalnych znajdujących się w mieście Katowice na:

  • instalację kotłów spalających pelet lub paliwo gazowe,
  • instalację źródeł ciepła wykorzystujących energią elektryczną.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu c.o. lub c.o. + c.w.u. pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła. Wymiana systemu grzewczego może być uzupełniona poprzez montaż mikroinstalacji OZE.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, granty na przedsięwzięcia niskoemisyjne, jego zarządzanie oraz promocję, a całkowita wartość inwestycji to kwota 7 196 130,00 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 116 710,50 zł (85 % kosztów kwalifikowalnych), wydatki z budżetu Miasta Katowice wynoszą 1 079 419,50zł.
Okres realizacji projektu: IV kwartał 2021 - II kwartał 2023.

„Miasto Katowice konsekwentnie dąży do ograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, w tym z zastosowaniem OZE oraz wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Miasto Katowice będzie po raz pierwszy realizowało projekt w formule grantowej, którego specyfika polega na udzielaniu innym podmiotom zwanym grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu zamierzonego celu". W rozstrzygniętym naborze Miasto Katowice otrzymało największe dofinansowanie - powiedziała Małgorzata Domagalska – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich.

Źródło: mojekatowice.pl