CZYNNY:

Poniedziałek 15.00 - 17.00
Czwartek   11.00 - 17.00

PUNKT OBSŁUGI GRANTOBIORCÓW
MIASTO KATOWICE

Katowice

KONTAKT :
kom. +48 570 700 606 - Operator
kom. +48 792 243 029 - Operator
kom. +48 600 243 782 - Operator
tel. 32 259 32 85 - Urząd Miasta
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES :

Miejskie Centrum Energii
40-098 Katowice
ul. Młyńska 2b
Jak nas znaleźć- mapa

Szanowni Grantobiorcy,

Biuro Zarządzania Energią przekazuje informację dotyczącą składania wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”.

W związku z przystąpieniem Państwa do projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych", informuję, że od dnia 30.08.2022 r. trwa ciągły nabór wniosków u udzielenie grantu, którego złożenie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z miastem, złożenia wniosku o płatność, a ostatecznie do wypłaty grantu.

Mając na uwadze umożliwienie Państwu terminowego złożenia wniosku o płatność (zgodnie z regulaminem wnioski o płatność złożone po terminie 30.04.2023 nie będą rozpatrywane), Biuro Zarządzania Energią wyznacza wstępny termin na złożenie wniosków o udzielenie grantu do dnia 30.11.2022 r

Wnioski należy składać do Punktu Obsługi Grantobiorców w Miejskim Centrum Energii

40-098 Katowice ul. Młyńska 2b

  • w poniedziałki w godzinach 15:00 - 17:00
  • w czwartki w godzinach 11:00 -17:00.

W dni robocze w godzinach pracy Urzędu obsługa Grantobiorców odbywa się dodatkowo poprzez kontakt e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także telefoniczny: 570 700 606, 792 243 029; 600 243 782.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie konieczne jest złożenie w Urzędzie podpisanego przez wszystkich Grantobiorców odpowiedniego oświadczenia (do pobrania)

Ponadto nadmieniam, iż zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego wykazanego we wniosku o udzielenie grantu winien być taki sam, jak w otrzymanym przez Państwa piśmie dot. umieszczenia Grantobiorcy na liście projektu.

Na zmiany zakresu rzeczowego projektu Grantobiorca musi uzyskać zgodę od Grantodawcy, przy czym zmiany te nie mogą zwiększyć kwoty grantu (określonej ww. piśmie) oraz nie mogą wpływać na osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu projektu.

Z dniem 30.08.2022 rusza nabór przyjmowania wniosków o udzielenie grantu.

Zgodnie z regulaminem wnioski można składać na trzy dowolne sposoby:

Osobiście:

Miejskie Centrum Energii,

ul. Młyńska 2 B , 40-098 Katowice (w godzinach pracy Urzędu Miasta Katowice) z dopiskiem: Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".

za pomocą operatora pocztowego:

Urząd Miasta Katowice

Biuro Zarządzania Energią,

Rynek 1, 40-003 Katowice

z dopiskiem: Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".

Czytaj więcej: Katowice nabór wniosków o udzielenie grantu.

Informujemy, że Punkt Obsługi Grantobiorcy (POG) mieszczący się przy ul. Młyńskiej 2 b w Katowicach w dniach 25 lipca oraz 1 sierpnia tj. poniedziałek będzie zamknięty (przerwa urlopowa ) Jednocześnie informujemy ,że informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu : 570 700 606  oraz 600 243 782 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za utrudnienia przepraszamy

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 14.06.2022 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w sali audiowizualnej Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26 (wejście przez dziedziniec głównym wejściem).  Lokalizacja mapa.

Spotkanie odbędzie się na sali, w której ilość miejsc jest ograniczona.

Wobec powyższego planowane jest podzielenie grupy Grantobiorców na dwie tury. Wszystkie osoby będą informowane na bierząco drogą e mailową i sms o godzinie spotkania .

Jednocześnie bardzo prosimy o przybycie 1 przedstawiciela każdego Grantobiorcy.

Szanowni Państwo.

Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice informuje, że Urząd Marszałkowski przyznał dofinansowanie w formie grantów dla zadania "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez  wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”, który planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs.

Obecnie oczekujemy na przekazanie dokumentacji pozwalającej na podpisanie umowy pomiędzy Miastem Katowice oraz Urzędem Marszałkowskim.

Ponadto informujemy, że Miasto Katowice podpisało umowę z firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój sp. z o.o. w celu pełnienia funkcji operatora projektu.

W Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2b uruchomiony został stacjonarny Punkt Obsługi Grantobiorców, który czynny jest w dniach:

  • poniedziałek w godz. 15:00 - 17:00;
  • czwartek w godz. 11:00 - 17:00.

W ramach potrzeb, godziny otwarcia punktu będą odpowiednio wydłużone

Jednocześnie, w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, Operator Projektu zapewnia obsługę poprzez :

  • e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  • tel.:  

+48 570 700 606, 

+48 792 243 029; 

+48 600 243 782.

W dniu 18.05.2022r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania poprzez przyjęcie Uchwały nr 827/334/VI/2022 projekt w konkursie nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21 dla Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pn.: „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana/modernizacja indywidualnych systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach/lokalach mieszkalnych znajdujących się w mieście Katowice na:

  • instalację kotłów spalających pelet lub paliwo gazowe,
  • instalację źródeł ciepła wykorzystujących energią elektryczną.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu c.o. lub c.o. + c.w.u. pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła. Wymiana systemu grzewczego może być uzupełniona poprzez montaż mikroinstalacji OZE.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, granty na przedsięwzięcia niskoemisyjne, jego zarządzanie oraz promocję, a całkowita wartość inwestycji to kwota 7 196 130,00 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 116 710,50 zł (85 % kosztów kwalifikowalnych), wydatki z budżetu Miasta Katowice wynoszą 1 079 419,50zł.
Okres realizacji projektu: IV kwartał 2021 - II kwartał 2023.

„Miasto Katowice konsekwentnie dąży do ograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, w tym z zastosowaniem OZE oraz wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Miasto Katowice będzie po raz pierwszy realizowało projekt w formule grantowej, którego specyfika polega na udzielaniu innym podmiotom zwanym grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu zamierzonego celu". W rozstrzygniętym naborze Miasto Katowice otrzymało największe dofinansowanie - powiedziała Małgorzata Domagalska – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich.

Źródło: mojekatowice.pl