CZYNNY od 06.07.2022 r.:

Środa: 8.30 - 15.30

PUNKT OBSŁUGI GRANTOBIORCÓW
MIASTO SOSNOWIEC

Herb Sosnowiec

KONTAKT:
kom. +48 570 700 606
kom. +48 792 243 029 - Operator
kom. +48 504 218 836 - Operator
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES:

Urząd Miejski w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
boks nr 3, parter

Jak nas znaleźć- mapa

 Aktualności w zakresie realizacji projektu Czyste Powietrze w ramach Poddziałania 4.6.1:

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2022r o godz. 17.00 o odbędzie się spotkanie informacyjne w Zagłębiowskiej Mediatece, ul. Kościelna 11, 41 – 200 Sosnowiec

Bardzo prosimy o przybycie 1 przedstawiciela każdego Grantobiorcy.

Urząd Miejski w Sosnowcu wraz z Operatorem projektu firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) – formuła grantowa.

Firmy zainteresowane zapraszamy do składania ofert. Oferty należy złożyć bądź wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., 41 -940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 2F budynek C. Z dopiskiemOferta Wykonawcy projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca”. 

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Projektu.

W celu spełnienia kryterium zgłoszenia, tj. formalnego wpisania na listę niezbędne będzie dostarczenie następujących dokumentów:

  • dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym: KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia zgłoszenia wykonawcy),
  • dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe osób skierowanych do realizacji robót budowlanych i montaży źródeł ciepłą objętych projektem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu (np. certyfikaty ze szkoleń, świadectwa ukończenia szkoły technicznej itp.)
  • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYKONAWCY

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Ponadto wszelkie informacje udzielane są przez Operatora Programu pod numerem telefonu 48 504 218 836 , 48 792 243 029 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.