CZYNNY od 06.07.2022 r.:

Środa: 8.30 - 15.30

PUNKT OBSŁUGI GRANTOBIORCÓW
MIASTO SOSNOWIEC

Herb Sosnowiec

KONTAKT:
kom. +48 570 700 606
kom. +48 792 243 029 - Operator
kom. +48 504 218 836 - Operator
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES:

Urząd Miejski w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
boks nr 3, parter

Jak nas znaleźć- mapa

 

 Aktualności w zakresie realizacji projektu Czyste Powietrze w ramach Poddziałania 4.6.1:

Szanowni Grantobiorcy

Ważna informacja dla beneficjentów Projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca, który realizowany jest w ramach Poddziałania 4.6.1. „Czyste powietrze - konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Zbliża się ostateczny termin składania wniosku o wypłatę grantu wraz z kompletem załączników . Grantobiorca zobowiązany jest do zakończenia inwestycji objętej umową maksymalnie do końca czerwca 2023 r. tj 30.06. br.

Komplet dokumentów można złożyć do dnia 28.06.2023 r ( środa ) u Operatora Projektu w Urzędzie Al. Zwycięstwa 20 Sosnowiec w godz. 8:30 – 15:30 - stanowisko nr 5 lub w terminie do 30.06.2023 r bezpośrednio w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami ul. Ignacego Mościckiego 14 Sosnowiec.

Osoby które nie złożą stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie pozbawią się możliwości rozliczenia i wypłaty grantu.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) – formuła grantowa.

Wnioski w naborze dodatkowym (uzupełniającym) można składać do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.

O kolejności rejestracji wniosku będzie decydowała data wpływu wniosku. do Urzędu Miejskiego/Operatora Programu.

Wnioski będzie można składać:

W Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I p. pok. 105, 106,107. Tel. 32 296 08 24;

Pon. 7.30 do 18.00

Wt. – Czw. 7.30 do 15.30

Pt. 7.30 do 13.00

Ponadto w każdą środę u Operatora Programu w Urzędzie Miejskim Aleja Zwycięstwa 20, Sosnowiec BOI stanowisko nr 3, parter.

Szczegółowe informacje

Wzór wniosku o przyznanie grantu

BIP Sosnowiec 

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2022r o godz. 17.00 o odbędzie się spotkanie informacyjne w Zagłębiowskiej Mediatece, ul. Kościelna 11, 41 – 200 Sosnowiec

Bardzo prosimy o przybycie 1 przedstawiciela każdego Grantobiorcy.

Urząd Miejski w Sosnowcu wraz z Operatorem projektu firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) – formuła grantowa.

Firmy zainteresowane zapraszamy do składania ofert. Oferty należy złożyć bądź wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., 41 -940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 2F budynek C. Z dopiskiemOferta Wykonawcy projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca”. 

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Projektu.

W celu spełnienia kryterium zgłoszenia, tj. formalnego wpisania na listę niezbędne będzie dostarczenie następujących dokumentów:

  • dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym: KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia zgłoszenia wykonawcy),
  • dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe osób skierowanych do realizacji robót budowlanych i montaży źródeł ciepłą objętych projektem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu (np. certyfikaty ze szkoleń, świadectwa ukończenia szkoły technicznej itp.)
  • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYKONAWCY

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Ponadto wszelkie informacje udzielane są przez Operatora Programu pod numerem telefonu 48 504 218 836 , 48 792 243 029 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.