OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) – formuła grantowa.

Wnioski w naborze dodatkowym (uzupełniającym) można składać do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.

O kolejności rejestracji wniosku będzie decydowała data wpływu wniosku. do Urzędu Miejskiego/Operatora Programu.

Wnioski będzie można składać:

W Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I p. pok. 105, 106,107. Tel. 32 296 08 24;

Pon. 7.30 do 18.00

Wt. – Czw. 7.30 do 15.30

Pt. 7.30 do 13.00

Ponadto w każdą środę u Operatora Programu w Urzędzie Miejskim Aleja Zwycięstwa 20, Sosnowiec BOI stanowisko nr 3, parter.

Szczegółowe informacje

Wzór wniosku o przyznanie grantu

BIP Sosnowiec