Szanowni Grantobiorcy

Ważna informacja dla beneficjentów Projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca, który realizowany jest w ramach Poddziałania 4.6.1. „Czyste powietrze - konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

Zbliża się ostateczny termin składania wniosku o wypłatę grantu wraz z kompletem załączników . Grantobiorca zobowiązany jest do zakończenia inwestycji objętej umową maksymalnie do końca czerwca 2023 r. tj 30.06. br.

Komplet dokumentów można złożyć do dnia 28.06.2023 r ( środa ) u Operatora Projektu w Urzędzie Al. Zwycięstwa 20 Sosnowiec w godz. 8:30 – 15:30 - stanowisko nr 5 lub w terminie do 30.06.2023 r bezpośrednio w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami ul. Ignacego Mościckiego 14 Sosnowiec.

Osoby które nie złożą stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie pozbawią się możliwości rozliczenia i wypłaty grantu.