Informujemy, że w dniu 17.08.2022 r. na terenie Gminy Świerklaniec odbyła się kontrola  realizacji zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Świerklaniec. Kontrola została przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Informujemy o pozytywnym wyniku kontroli.

Wszystkim zaangażowanym w realizację zadania serdecznie dziękujemy.