Informacja w zakresie maksymalnych stawek, które mogą być zastosowane przy sporządzaniu kosztorysów na potrzeby PONE Zabrze w roku 2020:

  1. Roboty budowlane Rg=19,31 zł; Kp 65,9%; Z 10,7%; KzM w cenie materiału;
  2. Roboty sanitarne Rg=19,77 zł; Kp 65,9%; Z 10,7%; KzM w cenie materiału;
  3. Roboty elektryczne Rg=18,98 zł; Kp 65,9%; Z 10,7%; KzM w cenie materiału;