Pierwsza a Druga Edycja Programu Ciepłe Mieszkanie

Pierwszy etap rekrutacji do programu trwał od 21 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i dysponował budżetem w wysokości 1,4 miliarda złotych. W ramach tego etapu zostało podpisanych 374 umów z gminami na łączną kwotę przekraczającą 746 milionów złotych, co umożliwiło realizację projektów w ponad 33,5 tysiąca lokalach mieszkalnych.

W drugiej edycji wprowadzono kilka istotnych zmian. Przede wszystkim, poszerzono listę beneficjentów, do których należą teraz również najemcy lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Zwiększono również progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji, wprowadzono nowe rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania i dostosowano koszty kwalifikowane do aktualnych cen rynkowych.